Víno Hlohovec 2018 - Zverejnenie štatútu, prihlášky a termínov

Foto

Pripravujeme 10. ročník súťažnej výstavy hroznových vín.

Dôležité termíny pre vinárov a verejnosť:
30.4. - 9. 5.2018 • Prihlásenie vinárov a odovzdanie vzoriek (zberné miesta - viď štatút)
28.4.2018 • Výnimočný termín pre prihlásenie vinárov a odovzdanie vzoriek počas Fraštackého putovania za vínom (nahlásené vzorky zozbiera organizátor v prezentačných priestoroch)
12.5.2018 • Odborná degustácia / Odborné učilište, Palárikova ul. Hlohovec
25.5.2018 • Oficiálne vyhodnotenie a odovzadnie cien / Jašter na Starej hore / o 17.00 h
25.5.2018 • Verejná degustácia spojená s ochutnávkou / Jašter na Starej hore

Viac informácii a materiály na stiahnutie:
Štatút súťažnej výstavy hroznových vínk (pdf, 1,6 MB)
Prihláška (doc, 127 kB)

Fotogaléria k článku

301934