Víno Hlohovec 2017 - Zverejnenie štatútu, prihlášky a termínov

Foto

Pripravujeme 9. ročník súťažnej výstavy hroznových vín.

Dôležité termíny pre vinárov a verejnosť:
2.5. - 10. 5.2017 • Prihlásenie vinárov a odovzdanie vzoriek (zberné miesta - viď štatút)
29.4.2017 • Výnimočný termín pre prihlásenie vinárov a odovzdanie vzoriek počas Fraštackého putovania za vínom (nahlásené vzorky zozbiera organizátor v prezentačných priestoroch)
13.5.2017 • Odborná degustácia / Odborné učilište, Palárikova ul. Hlohovec
27.5.2017 • Oficiálne vyhodnotenie a odovzadnie cien / Jašter na Starej hore / o 15.00 h
27.5.2017 • Verejná degustácia spojená s ochutnávkou / Jašter na Starej hore


Viac informácii a materiály na stiahnutie:
Štatút súťažnej výstavy hroznových vínk (pdf, 1,6 MB)
Prihláška (doc, 66 kB)

Fotogaléria k článku

297174