Víno Hlohovec 2016

Foto

Blíži sa ďalší - už 8. ročník súťažnej výstavy hroznových vín.

Dôležité termíny pre vinárov a verejnosť:
30.4. - 11. 5.2016 • Prihlásenie vinárov a odovzdanie vzoriek (zberné miesta - viď štatút)
30.4.2016 • Výnimočný termín pre prihlásenie vinárov a odovzdanie vzoriek počas Fraštackého putovania za vínom (nahlásené vzorky zozbiera organizátor v prezentačných priestoroch)
14.5.2016 • Odborná degustácia / Odborné učilište, Palárikova ul. Hlohovec
28.5.2016 • Oficiálne vyhodnotenie a odovzadnie cien / Jašter na Starej hore / o 15.00 h
28.5.2015 • Verejná degustácia spojená s ochutnávkou / Jašter na Starej hore


Viac informácii a materiály na stiahnutie:
Štatút súťažnej výstavy hroznových vínk (pdf, 1,5 MB)
Prihláška (doc, 65 kB)

Fotogaléria k článku

301932