Víno Hlohovec 2015

Foto

Blíži sa ďalší 7. ročník súťažnej výstavy hroznových vín.

Dôležité termíny pre vinárov a verejnosť:
2.5. - 13. 5.2015 • Prihlásenie vinárov a odovzdanie vzoriek (zberné miesta - viď štatút)
2.5.2015 • Výnimočný termín pre prihlásenie vinárov a odovzdanie vzoriek počas Fraštackého putovania za vínom (zberné miesto: Pivnica u františkánov - viď štatút)
16.5.2015 • Odborná degustácia / Odborné učilište, Palárikova ul. Hlohovec
30.5.2015 • Oficiálne vyhodnotenie a odovzadnie cien / Jašter na Starej hore / o 15.00 h
30.5.2015 • Verejná degustácia spojená s ochutnávkou / Jašter na Starej hore


Viac informácii a materiály na stiahnutie:
Štatút súťažnej výstavy hroznových vínk (pdf, 1,5 MB)
Prihláška (doc, 120 kB)

Fotogaléria k článku

297166