Víno Hlohovec 2014

Foto

Blíži sa ďalší ročník súťažnej výstavy hroznových vín. Tento rok je to už 6.

Prinášame dôležité termíny pre vinárov a verejnosť:
28.4. - 6. 5.2014 • Prihlásenie vinárov a odovzdanie vzoriek (zberné miesta - viď štatút)
3.5.2014 • Výnimočný termín pre prihlásenie vinárov a odovzdanie vzoriek počas Fraštackého putovania za vínom (zberné miesto: Pivnica u františkánov - viď štatút)
10.5.2014 • Odborná degustácia / Odborné učilište, Palárikova ul. Hlohovec
6.6.2014 • Oficiálne vyhodnotenie a odovzadnie cie / Empírové divadlo / o 15.00 h
6.6.2014 • Verejná degustácia spojená s ochutnávkou / Empírové divadlo


Viac informácii a materiály na stiahnutie:
Štatút súťažnej výstavy hroznových vínk (pdf, 1,5 MB)
Prihláška (doc, 88 kB)

Fotogaléria k článku

297132