Pozvánka na 4. ročník Fraštackého putovania za vínom

Foto

Vážené priateľky i priatelia kvalitného vína. I tento rok sme pre Vás pripravili Fraštacké Putovanie za Vínom. Termín konania nám už tradične prepožičala prvá Májová Sobota, tentokrát s dátumom – 01. 05. 2010.
Putovanie sa začína o 12:00 hodine a končí o 20:00.
Máte možnosť prechutnať vínka od 29 tich výrobcov. Ich zoznam je na plagáte priloženom k tomuto oznamu. Priestorov je 18 takže o niečo väčšia možnosť rozptylu ochutnávačov a menej tlačeníc.
Naša Vínotéka Pod Urbánkom hostí nové vinárstvo hospodáriace v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti ( obce Vištuk, Modra a Dubová), spoločnosť IN VINO a.s..
Spoločnosť IN VINO a.s. sa zaoberá pestovaním viniča a výrobou vína. Vyrába vlastné značky vína a zrealizovala výstavbu moderného vinárskeho komplexu v Modre.Vinárstvo vlastní v súčasnosti 110 hektárov nových viníc. Vinice sú prihlásené do integrovanej ochrany, čo znamená ochranu viniča minimalizáciou chemikálí a intenzívnejšie využívanie prírodných prvkov. Taktiež čerpá poznatky z biodynamiky, ktorá pomáha ochraňovať vinič pomocou energie zeme, gravitačných vplyvov mesiaca, slnka a hviezd.

IN VINO je stúpencom vinohradnícko-vinárskej moderny. Na jednej strane používa najprogresívnejšie techniky pestovania hrozna a najmodernejšiu techniku na obrábanie viníc, na strane druhej sa pri pestovaní viniča snaží dosiahnuť súlad s pôdou, vegetáciou a živočíšnymi druhmi, dbá na ekológiu a životné prostredie. Vo vinárskej výrobe využíva tradičné poustupy v spojení s najmodernejšou technológiou.
Vinárstvo má ambície svojimi vínami osloviť náročnejších zákazníkov a preto ich vína nenájdete v žiadnom z obch. reťazcov, ale výhradne vo vínotékach, hoteloch, reštauráciách a kvalitných kateringoch.
Viac na www.invino.sk
Všetky potrebné informácie nájdete na už spomínanom plagáte alebo na týchto kontaktoch:
Tel. : +421905 574 668
E-mail: vinoteka@podurbankom.sk

S prianím krásneho počasia, výborných vín a v neposlednom rade príjemných zážitkov v spoločnosti priateľsky naladených ľudí,

Michal Kálman
Vínotéka Pod Urbánkom
Hlohová 53,
920 01 Hlohovec
www.podurbankom.sk


Fotogaléria k článku

297131