Víno Hlohovec - I. ročník (s celkovými Výsledkami súťaže - na stiahnutie)

Foto

Dňa 16. mája, v priestoroch Odborného Internátneho Učilišťa na Palárikovej ulici v Hlohovci, úspešne prebehla odborná degustácia slovenských hroznových vín.
Prihlásené vzorky vín posudzovali štyri päťčlenné komisie obsadené veľmi skúsenými osvedčenými degustátormi. Ich účasť určite vyzdvihla toto nové vinárske podujatie, hneď úvodným ročníkom medzi zabehnuté výstavy z viacročnou tradíciou.
Hodnotilo sa 181 vzoriek od 44 výrobcov v 4 kategóriách.

Výsledky hodnotenia/ víťazi kategórií:

I.- Vína biele tiché suché (do 4g/l)
Černý Ladislav, Hlohovec za Veltlínske zelené neskorý zber 2008 (90,6b)

II. – Vína tiché polosuché, polosladké a sladké bez rozdielu farby (nad 4g/l)
Ing. Richard Soják, Hlohovec za Chardonnay, hrozienkový výber 2007 ( 95b)

III. – Vína ružové tiché suché (do 4g/l)
Zápražný Juraj, Vinosady za Cabernet Sauvignon, neskorý zber 2008 ružové (91,6b)

IV. - Vína červené tiché suché (do 4g/l)
JM Vinárstvo Doľany za – Alibernet, akostné 2005 barrique (90b)

Titul Šampión bielych vín získal
Rizling rýnsky, výber z hrozna 2008 - VPS – Vinohradníctvo Pavelka Sobolič, s.r.o. Pezinok


Titul Šampión červených vín získal
Alibernet, akostné 2005 barrique – JM Vinárstvo, Doľany


Cenu Primátora mesta Hlohovec za najlepšie hodnotenú odrodu Rizling Vlašský získal
Černý Ladislav, Hlohovec za – Rizling Vlašský, kabinet 2008 (89b)

Cenu MAD Hlohovec za najlepšie hodnotenú odrodu Svätovavrinecké získal
Food Farm, s.r.o. Hlohovec za - Svätovavrinecké, neskorý zber 2007 (82,67b)

Cenu Bekaertu za najlepšie hodnotenú kolekciu 4 vín získal výrobca
Zápražný Juraj, Vinosady (priemer 4 vzoriek = 89,58b)

Cenu Cechu Hostinských a Gastronómie za najlepšie hodnotenú odrodu Veltlínske Zelené získal
Černý Ladislav, Hlohovec za - Veltlínske zelené, neskorý zber 2008 (90,6b)

Cenu za najvyššie ohodnotené víno od záhradkára získal
Peter Barčák, Madunice za - Veltlínske zelené, akostné 2008 (88,67b)


Po dvoch týždňoch neúnavnej práce organizátorov sme sa dočkali finále, ktorým bolo slávnostné odovzdávanie ocenení I. ročníka súťažnej výstavy hroznových vín Víno Hlohovec 2009.
Toto podujatie spojené s historicky prvou ochutnávkou vín v Hlohovci, v novodobej histórii Slovenska, ktorá nie je určená len pre úzku skupinu pozvaných, ale aj pre širokú verejnosť, dáva jasnú správu o tom, že cesta propagácie kvalitného vína v regióne Hlohovec je správna a Cech hostinských, vinárov a gastronómie je aktívnou súčasťou diania v našom regióne. Dve celoslovensky zamerané vinárske podujatia robia Hlohovec stále viditeľnejším a tým aj navštevovanejším.
Neverejná časť, za účasti vinárov, degustátorov, sponzorov a reklamných partnerov, sa začala približne 15:45. Zúčastnení sa mohli nerušene venovať prechutnaniu vzoriek ktoré boli pedantne označené číslami pod ktorými boli prihlásené a oceneniami ktoré v súťaži získali. Naviac ich nalievali veľmi šikovné a sympatické slečny, čo tiež spríjemnilo a skvalitnilo celkovú atmosféru ochutnávky. Ešte malé občerstvenie a tesne po 17tej hodine, už za prítomnosti návštevníkov z radov širokej, zväčša hlohovskej, verejnosti predseda Cechu hostinských, vinárov a gastronómie pán Tutura predniesol úvodnú uvítaciu reč a poďakovanie všetkým ktorí túto výstavu podporili.
Po odovzdaní ocenení v jednotlivých kategóriách udelil Cenu Primátora za najlepšie hodnotené víno z odrody Rizling Vlašský osobne pán primátor mesta Hlohovec PhDr Ján Dlhopolček. Predniesol príhovor i poďakovanie za začatú novú tradíciu ochutnávok vín v Hlohovci a svojim želaním, „na zdravie“ otvoril verejnú časť ochutnávky vín.
Do súťaže sa prihlásilo veľa zvučných mien slovenského vinárstva a žiaľ už pomenej miestnych záhradkárov a malopestovateľov. Úroveň kvality vín sa dostala hneď v prvom ročníku medzi „prvo ligové“ výstavy. Hlohovskí výrobcovia ako napríklad Golguz, Pivnica Záleský, Ladislav Černý či Ing. Richard Soják dovedna získali 2 Veľké Zlaté medaile, 6 Zlatých medailí, 14 Strieborných medailí a 31 Bronzových medailí. V takejto celoslovenskej konkurencii obstáli naše hlohovské vína veľmi dobre. Verím, že aj v budúcom ročníku pripravia a prihlásia také vína, aby tohtoročné úspechy obhájili a v lepšom prípade prekonali.
Ochutnávka sa niesla v pokojnom duchu a zúčastnení vyjadrovali väčšinovú spokojnosť. Možno trochu väčší záujem verejnosti o toto jedinečné podujatie sme očakávali, ale na prvý ročník sme celkom spokojní. Najviac sa návštevníkom pozdávala veľmi vysoká kvalita vín. Predsa sa vyskytlo niekoľko technických nedostatkov.Či už v katalógu alebo donekonečna sa opakujúca nevetrateľnosť hlavného priestoru v Dome kultúry. Je to pre organizátorov skúsenosť a zároveň výzva na ich riešenie v budúcich ročníkoch.
Tí ktorí zmeškali alebo z rôznych iných dôvodov nevyužili poslednú tohtoročnú šancu, navštíviť vinársku akciu tohto rozmeru v Hlohovci, môžu len dúfať, že sa im to o rok podarí. Bude mesiac Máj v Hlohovci vyhlásený ako Mesiac Vína?
Text + foto M. Kálman

Príloha:
Výsledky výstavy (Excell - 40 kB).

Vo fotogalérii nádjete fotografie z odbornej degustácia na Palárikovej ulici i z verejnej degustácie v Dome kultúry.

Fotogaléria k článku

301966